ScrollToTop

Regulamin

 

GALERIA KORONA KIELCE

 

ul. Warszawska 26
25-312 Kielce

 

Sekretariat

Tel.: 041 201 30 01 do 02
Fax.: 041 201 30 10

E-mail: sekretariat@galeria-korona.pl

 

Za pośrednictwem strony www.reklama-korona.pl są prezentowane dostępne nośniki i produkty reklamowe oraz ich obecny status zajętości znajdujące się w Galerii Korona w Kielcach.

 

Rezerwacja
 1. Rezerwacje należy składać za pośrednictwem:
  • systemu prezentacji internetowej zawartej na stornie www.reklama-korona.pl po uprzednim zarejestrowaniu
 2. Złożenie w wyżej wymieniony sposób zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Realizacja zamówienia następuje po zatwierdzeniu rezerwacji przez Administratora systemu.
 4. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc reklamowych wcześniej objętych rezerwacją ale nie zatwierdzonych.
 5. Złożenie zamówienia jest potwierdzane mailowo.
 6. Zatwierdzenie rezerwacji jest potwierdzane mailowo.
Ceny i Płatność
 1. Ceny podane przy produktach zawartych na stronie  www.reklama-korona.pl są cenami netto, czyli należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Ceny nośników są podawane w polskich złotych. Faktury wystawiane są w polskich złotych.
 3. Przedstawione ceny przy produktach nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Podane ceny są cenami szacowanymi za jeden okres rozliczeniowy.
 5. Płatność za reklamę następuje na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 14 dni.
Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe zamawiających nie będą udostępniane w żadnym celu firmom i osobą trzecim.
 2. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie po wygaśnięciu czasu trwania umowy zdemontować lub odebrać materiał reklamowy, w przypadku nie odebrania przez zamawiającego w/w materiału Galeria Korona Kielce nie ma obowiązku przechowywania reklamy Zamawiającego.
 3. Montaż i demontaż reklam każdorazowo leży po stronie Zamawiającego.
 4. Wystawione produkty mogą być wycofane z oferty bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Mogą również zaistnieć drobne różnice co do informacji i wizerunków produktów.
 5. Treść stron www.reklama-korona.pl jest chroniona prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.”
 6. Wszystkie znaki towarowe, nazwy, znaki firmowe lub fotografie występujące w serwisie, należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. Oferta ważna jest na terenie całej Polski.

Informacja dla Klientów

Tel.: 41 201 30 11

Sekretariat

Tel.: 41 201 30 02

Fax: 41 201 30 10